Innhold

Innledning

En komplett guide til videomarkedsføring for b2b bedrifter

Videomarkedsføring er noe du som markedsfører, selger eller leder i en b2b bedrift med vekstambisjoner ikke kan se bort fra. Vi komsummerer video som aldri før. Det lastes opp ikke mindre enn xx videoer til YouTube hver eneste dag. YouTube er etter Gooogle den største søkemotoren. I tillegg konsumerer vi video på sosiale medier og i andre kanaler. Trenden er økende. Se video nedenfor for mer statistikk og 5 gode grunner til å komme i gang med video:

HubSpot Video
 
Denne guiden er tiltenkt deg som jobber med markedsføring, salg og ledelse. For deg som er leder i en b2b bedrift kommer du rett og slett ikke unna å implementere video hvis du vil lykkes med å tiltrekke, engasjere og begeistre ditt publikum i dag. Når det er sagt kan denne guiden leses av alle som ønsker å lære mer om videomarkedsføring, uavhengig av ståsted.
 
I denne guiden vil vi ta deg gjennom alt du trenger å vite for å lykkes med video. Du lurer kanskje på hvordan du kan komme i gang med videomarkedsføring? Du har sikkert nok annet å å fylle travle dager med, om du ikke skal hoppe på enda en tidkrevende oppgave i en travel hverdag. Og vil du egentlig se resultater / ROMI (Return On Marketing Investments) på dine investeringer? 
 
Fortvil ikke, i denne guiden vil vi gi deg gode råd og tips til hvordan du kan komme i gang og mange gode grunner til hvorfor video fungerer så bra for moderne b2b markedsførere i 2020. 
 
Denne guiden er et levende dokument og vi vil oppdatere og legge til informasjon kontinuerlig ettersom vi skaffer oss ny kunnskap og erfaring.

Hva er videomarkedsføring?

Hva er videomarkedsføring

Videomarkedsføring handler om å promotere dine produkter og tjenester ved å tiltrekke, engasjere og begeistre ditt publikum i digitale og sosiale medier med relevant innhold. Relevant innhold handler om å informere, lære opp og svare på spørsmål og utfordringer din målgruppe og personas har om dine produkter og tjenester.

Alt om videomarkedsføring - guide

Hvorfor videomarkedsføring

Marked i endring

Hvordan vi forholder oss til video har endret seg fundamentalt de senere årene. Tidligere var det noe som var forbeholdt de største selskapene med de største budjsettene. Profesjonelle filmskapere og selskaper som fakturerer beløp i hundretusen-klassen har dominert bildet i mange år. 
 
De lever fortsatt, men ny teknologi, sosiale medier, smart-telefoner, apper og software har gjort hver og en av oss i stand til å produsere og publisere videoer med noen få tastetrykk. Hvem som helst kan starte en YouTube kanal i løpet av minutter. Videoer i sosiale medier trenger ikke være profesjonelle for å nå et større publikum. Vloggere og influencere har tatt en viktig rolle i medielandskapet som vi ikke en gang drømte om for 10 år siden. 
 
Video har blitt en viktig del i en større marketing mix. Inbound marketing ville ikke eksistert hvis det ikke var for behovet vi har for relevant innhold for å finne svr på våre spørsmål, problemer og utfordringer. Kundene spør hele tiden. Din jobb er å svare! Video er perfekt for dette.
 

Publikum elsker video

 
Video har utviklet seg til å bli en strategisk vikitg del av innholdsmarkedsføringen, fordi kundene våre og publikum foretrekker å konsummere innhold ved å se på videoer. I følge HubSpot øker konverteringsraten på landingssider med 80 % hvis du bruker video. Bare ved å bruke navnet “video” i epost-emnefeltet øker klikkraten med 20%. 90% aav oss ønsker å se video av produkter og tjenester når vi skal ta en kjøpsbeslutning.
 

Video er enkelt å komme i gang med

 
Video er dessuten ikke bare forbeholdt markedsførere. Video blir nå også tatt i bruk av selgere og ansatte på kundeservice i økende grad. Selgere kan bruke video gjennom hele kundens kjøpsreise og kundeservice kan engasjere og lære opp kunder med onboarding videoer, demoer, presentasjoner av vellykkede kundehistorier osv. I bunn og grunn er det kun kreativiteten som setter begrensninger på hva video kan brukes til.
 

Eksempler på video

Før du setter i gang med å filme må du bestemme deg for type video. Nedenfor følger noen eksempler på de vanligste typene av videoer for b2b-bedrifter:

Demo video

Demo videoer er en unik mulighet til å vise frem hvordan produkter eller software fungerer for dine kunder. Demovideoer er egner seg godt

Merkevarevideo

Branding videoer er vanlig som ledd i en større kampanje, ofte for å synliggjøre selskapets visjoner, oversikt over produkter og tjenester på et overordnet nivå. Branding er med på å bygge bevisthet om ditt selskap og tiltrekke oppmerksomhet fra målgruppen(e).

Event video

Hvis du eller din bedrift arrangerer ulike typer events, som seminarer, workshops eller konferanser er det en god ide å filme sekvenser og sette dette sammen tiil en en event-video i etterkant. Sørg også for å intervjue deltagere, noe som bygger troverdighet og autoritet.

Ekspertintervjuer

En annen måte å bygge tillit og autoritet på er å intervjue eksperter enten i egen bedrift eller andre tankeledere i din bransje. Kanskje kan du intervjue noen hos dine samarbeidspartnere eller leverandører og snakke om trender og utvikling i din bransje. Eksempelvis kan en intervju-serie være en fremgangsmåte for å titrekke et større publikum.

Instruksjonsvideo

Instruksjonsvideoer kan brukes til å gi ditt publikum grunnleggende kunnskap om produkter og tjenester og hvilke problemer og utfordringer disse kan løse for deres kunder. Disse videoene kan gjerne være noen minutter lange og gå mer i dybden enn eksempelvis en forklaringsvideo.

HubSpot Video

Forklaringsvideo

Dette er korte videosnutter som retter seg direkte mot dine personas for å løse konkrete utfordrigner og problemer. Dette er videoer som tar for seg et gitt problem eller en utfordring, hvordan ditt produkt eller din tjeneste løste dette og hvorfor en kunde valgte å kjøpe av dere.

Animert video

Animerte videoer egner seg veldig godt når du skal forklare komplekse problemstillinger eller utfordringer. Video er et sterkt visuellt virkemiddel i så måte og animasjon forsterker denne effekten ytterligere.

Kundevideoer og suksesshistorier

Ingen ting selger bedre enn reelle kundehistorier fra lojale kunder som forteller akkurat hvorfor de valgte å kjøpe noen av dine produkter eller tjenester. Dine eksisterende kunder er ogsså dine beste ambassadører. Ved å la dem fortelle forran kamera sine historier, hvilke problemer og utfordringer de trengte hjelp til og hvordan dere løste dette, vil dere bygge autoritet og tillitt i bransjen.

Live video

Å filme live, såkalt live streaming, er en glimrende måte å engasjere ditt publikum på. Undersøkelser viser også at vi ser lengre på live videoer enn andre videoer “on demand”.  Du kan bruke live streaming på flere måter. Du kan streame et foredrag eller et annet event, eller du kan plukke ut et tema du ønsker å snakke om på direkten. En direktesending gir deg muligheten til å snakke direkte med publikum ved å aktivt bruke kommentarfeltet osv.

Personaliserte videoer

En av våre favoritter er å bruke videoer i eposter eller når du på andre måter kommuniserer med dine prospekter, leads eller kunder. Disse videoene er uformelle i form, og du kan bruke innebygd webkamera og mikrofon når du spiller inn korte meldinger til kundene dine. Denne måten å bruke video på egner seg godt i salgsøyemed, men kan også med fordel brukes av kundeservice eller leveranse. Alle som på en eller annen måte er i direkte kontakt med kunder vil finne stor verdi i denne måten å kommunisere på.

Vlogging - start din egen YouTube kanal

Videomarkedsføring guide youtube ikoner

Vlogging har blitt spesielt populært blant influencere og den ynfre generasjonen. Innenfor B2C segmentet er dette big buiness hvor enkelte påvirkere tjener store penger på å prate om produkter de anbefaler fra leverandører de er sponset av. 
 
Vlogging eller video-blogging er nå også i ferd med å bli vanlig hos b2b bedrifter for å kommunisere med sine følgere.. Ikke fordi de er sponset av andre bedrifter, men fordi det er en glimrende måte å vise seg frem på fra en annen og litt mer usminket venkel. Mange velger å kjøre daglige eller ukentlige tips og triks som de deler med sine følge i sosiale medier. 
 
Kunsten med vlogging er å finne temaer som faktisk interesserer publikum. Det som skiller de gode fra de dårlige på dette området er de som hele tiden klarer å være relevante, finne problemer og urfordringer som de svarer på. Dessverre ser vi altfor mange som bare deler i øst og vest uten å være relevante. Da kan en vlogg ødelegge i stedet for å bygge din merkevare.

Hvordan komme i gang?

Videoproduksjon i praksis

En ting er å bestemme seg for å lage video. En annen ting er å komme i gang. Nå er det ikke kun en vei til mål, men det viktigste er at du har en plan. Det som fungerer for noen, fungerer ikke nødvendigvis for alle. Nedenfor følger noen punkter du bør tenke gjennom for å komme i gang:

 1. Mål og planlegging
 2. Skriv et enkelt script
 3. Hvordan stille inn kamera riktig
 4. Sette opp enkelt studio
 5. Forberede deltagere
 6. Filme for redigering
 7. Organiser klippene dine
 8. Redigere videoen
 9. Velge musikk og lydeffekter
 10. Spill inn voiceover eller stemme til din video
 11. Videohosting

1) Mål og planlegging

Før du setter i gang med å filme og redigere video, må dere diskutere internt hva formålet med videoen er og ha en klar formening om hva dere ønsker å oppnå. Hvis ikke vil dere opleve at det blir vanskelig å komme videre i prosjektet og kaste bort verdiful tid. 
 
Vi anbefaler at dere lager et enkelt spørreskjema og sender rundt til alle som er involvert i prosjektet. Aktuelle spørsmål dere må få svar på er:
 • Hvem er mågruppen? Hvilke personas prøver dere å nå i hvilke segmenter og bransjer. Personas er semifiktive representanter for deres mest typiske kunder.
 • Hva er målet? Ønsker dere å øke merkevarebvistheten, selge flere produkter eller kanskje lansere et nytt produkt?
 • Hvor skal videoen publiseres og leve videre? Skal den publiseres på LinkedIn eller skal den leve på en landingsside i en gitt periode. Vi anbefaler å målrette videoen mot et medium først, deretter kan dere finne metoder for å republisere videoen i andre kanaler
 • Når skal en bestemt video publiseres? Hvor lang tid dere har på å lage videoen er med på å bestemme budsjett og omfang
 • Hva er budsjettet? Video kan være dyrt, men det trenger ikke nødvendigvis å være det..Dette er ikke minst viktig i forhold til neste punkt.
 • Hvilket ambisjonsnivå har dere med videoen og hva kreves av kreative ferdigheter? Dette er et viktig spørsmål. Du kan lage en video og spre i sosiale medier på minutter, og det krever ikke mye av hver enkelt. Men skal du lage animasjoner, legge inn intro, redigere i et profesjonelt program som Adobe Premiere Pro og legge til musikk og andre effekter øker behovet for noen med kompetanse og erfaring.
 • Hvordan vil dere måle om videoen lykkes? Velg gjerne flere KPI’er som samsvarer med deres mål og hensikten med å lage videoen i utgangspunktet. Hvor dere hoster videoen vil også være avgjørende for hvile tall og analysemateriell dere får ut. Vi kommer nærmere inn på dette teamet i analysedelen lenger ned.

2) Gjør det enkelt for deg selv - Skriv et script!

Det er ikke alltid du trenger et script. Vlogging eller videoer av mer uformell karakter trenger ikke et script for å fungere. Mange av disse videoene kjennetegnes nettopp av impulsivitet.
 
 
Men de aller fleste videoene du legger ut vil trenge en eller annen form for script. Hvis du jobber uten script vil du bruke unødvendig mye tid på å filme nye klipp og redigering. Med god planlegging vil produksjonstiden gå betydelig ned. Det handler også om å innarbeide gode rutiner og at du har en fast prosedyre du følger. 
 
Et script trenger ikke være komplisert. Start gjerne med en enkel tabell med to kolonner. I venstre kolonne skriver du hva du skal si, i høyre hva som skal skje på kameraet (B-roll eller klipp i tillegg til hovedsekvensen), eller hvilke visuelle ideer og medier du ønsker. Husk at det ikke er et blogginnlegg du skriver, men at det skal følges naturlig å si forran et kamera. Vi bruker et annet språk når vi prater enn når vi leser. 
 
Alle som leser opp et script foran kamera bør øve på forhånd. Det hjelper å kjenne teksten godt og ha øvd inn en naturlig tone for å sikre god flyt. Ofte vil du oppleve at når du leser teksten høyt, bruker du litt andre ord enn om du leser det inni deg. Dette er et sikkert tegn på at du bør endre teksten.
 
Et script er som regel ikke veldig langt. Når du blir vant til å jobbe på denne måten tar det heller ikke mye tid. Et script på ca 350 ord tilsvarer en video på ca 2 minutter.
 

3) Hvordan bruke kameraet riktig?

Den enkleste måten å komme i gang med video er å bruke det kamera du har med deg i lomma hele tiden. Kameraene som følger med smarttelefonen er i dag så bra at for mange så holder dette i mange sammenhenger. 
 
Mange venter med å komme i gang fordi de tror de ikke har utstyr og kompetanse nok. Dette er en håpløs strategi. Les deg gjerne opp på hva du trenger av utstyr og redigeringsmuligheter for å lage bedre videoer, men den beste måten å lære på er å eksperimentere med det du har for hånden. Med iPhone og iMovie kan du lage gode og engasjerende videoer uten at det koster deg noe som helst. 
 
En ting får vi ikke repetert mange nok ganger. Innhold trumfer alltid kvalitet. Videomarkedsførng handler om å være relevant og å nå ut med et budskap til dine personas gjennom den digitale kundereisen.
 

a) Filme med iPhone

Filme med iphone - videomarkedsføring guide

Det første du må tenke på er at du har nok lagringsapasitet på telefonen din. Deretter sett telefonen i flymodus og ikke forstyrr. 
 
Når du filmer med smarttelefon tenk alltid på hvilket format du filmer for. Eksempelvis vil det være best å filme i portrett eller kvadrat hvis du skal publisere på Instagram, mens landskap eller 16:9 format er best egnet for LinkedIn, Facebook eller på hjemmesiden. 
 
Du vil ofte oppleve at kameraet prøver å justere fokus ettersom du beveger kameraet rundt. Du kan unngå dette ved å fokusere på et objekt og deretter holde fingeren på objektet til du ser en gul boks med AE/AF lock info. 
 
Hvis du vil ta filmingen med iPhone ett skritt videre kan du vurdere å kjøpe en app som Filmic Pro. Denne appen gir deg tonnevis av muigheter for å stille inn kameraet for å få ønsket effekt. 
 
Når det kommer til redigering kan du velge mellom mange gode apper. Hvis du ønsker full kontroll over redigeringen anbefaler vi Luma Fusion. En del å lære her, men når du først har forstått grunnprinsippene, er det lett å redigere profesjonelle videoer på farten. Luma Fusion er dessuten helt rå på iPad med en Apple penn. Anbefales!
 

b) Filme med profesjonelle kameraer

Selv om du kommer langt med en smarttelefon vil likevel et proffesjonellt DSLR kamera eller systemkamera gi deg helt andre muligheter. Her er det så mye å velge mellom at det blir vanskelig å anbefale et enkelt kamera. 
 
Vi kan imidlertid anbefale speiløse systemkameraer som Canon EOS m50, Canon EOS m6, eller opp en klasse til Panasonic GH5, Sony 6400 bare for å nevne noe. 
 

c) Kamerainnstillinger

Det finnes mange ressurser på nettet om hvordan du best kan stille inn kameraet ditt for beste resultat. Nedenfor følger noen av de viktigste innstillingene du må se nærmere på:
 • Blenderåpning - Hvor mye lys du slipper inn ved å justere åpningen på kameraet
 • Eksponering (Shutter speed) - Vi kjører en regel hos oss, og det er at hvis du filmer med 30 FPS så dobler vi eksponeringen til 1/60, eller 24 FPS til 1/50
 • Bilder i sekundet (FPS - Frames Per Second) - De vanligste FPS’ene er 30 eller 24. 
 • Oppløsning - Kameraer kommer ofte nå med 4k, men det er mer enn nok i de fleste anledninger å filme i full HD. Jo høyere kvalitet jo større filer må du lagre. Hvis du eksempelvis filmer for YouTube holder det ofte å filme i HD.
 • ISO - Dette avgjør hvor sensiivt kameraet ditt er for lys. Jo mørkere det er når du filmer je høyere ISO trenger du. Utfordringen er at jo høyere ISO, jo mer kornete blir bildet og motsatt. Derfor lønner det seg å bruke lyssetting for å filme med lav ISO, selv om  det er mørkt.
 • Hvitbalanse - en viktig innstilling som forteller kameraet hva som er hvitt. Dette må stilles inn manuellt, selv om du kan sette dette på automatisk på kameraet. Du kan få kjøpt en White balance kort for å gjøre denne oppgaven enklere.
 • Fokus - Du kan også stille inn fokus på automatisk, men ofte får du bedre resultater med manuell fokus. 

4) Oppsett av studio (lokasjon)

Hva trenger du? - tillegsutstyr
Kamerastativer - Du vil trenge en, to og sansynligvis flere stativer og tripods. Du har stativer tilpasset mobil og stativer for speilrefleks- eller speilløse kameraer. I Effekt Digital bruker vi en blanding av selfie-stang for mobil, tripod for mobil, kombinert tripod- og selfie-stang for vårt speilløse canon kamera, og i tillegg en teleskop-tripod / kamerastativ som kan filme i øye-høyde når du står et par meter vekk fra kamera. Vi har også et bittelite tripod stativ til vårt webkamera, Logitech 922c.
 
Mikrofoner - Når det kommer til kvalitet er god lyd en forutsetning. For å oppnå god lyd trenger du i mange tilfeller en ekstern mikrofon. Når det er sagt tar eksempelvis nyere iphone’er opp veldig god lyd og enkelte kameraer tar opp grei lyd hvis du står nærme kameraet. Utfordringen er at du ofte er på steder med støy, eller du vil stå 2-3 meter fra kameraet. Da vil behovet for en ekstern mikrofon melde seg raskt. 
 
Lyssetting - Lysseting er også viktig for å høyne kvaliteten på video. Når det er sagt kan dagslys gjennom et vindu gjøre susen. Men ellers vil du etter hvert finne ut at det er smart å innvestere i ekstra led-lys e.l. lignende for å oppnå ønsket effekt.
 

5) Forberede deltagere før innspilling

Når du skal ha andre deltagere foran kameraet er det viktig å forberede og legge til rette god tid i forveien. Vi har en tendens til å bli veldig usikre og ukomfortable med en gang vi får et kamera stukket opp i ansiktet. Det er helt naturlig og det krever øvelse å bli trygg foran et kamera.
 
Sørg derfor for at deltagere får scriptet til gjennomlesning i god tid før filminnspilling. Gi også beskjed om at det ikke er nødvendig å pugge eller lære scriptet utenat. Du kan ha en laptop og et dokument med tekst som spilles inn avsnitt for avsnitt. 
 
Mange bruker også teleprompter for lengre tekster. Da sitter kameraet bak skjermen med tekstingen, asom gjør at du ser inn i kameraet samtidig som du leser teksten. Dette krever også trening, men mange lykkes med å fremstå naturlig selv om de leser på en skjerm. Her også gjelder det å kunne teksten godt på forhånd.
 

6) Film med tanke på redigering

Å lage video består som kjent av å filme og rediger i etterkant. Begge deler er krevende. Når du filmer er det viktig å ha i hodet at noen skal redigere videoen i etterkant, enten det er deg selv eller andre. 
 
Husk å la klippene være litt lengre enn det du trenger både før og etter selve innholdet. Det gjør det lettere å klippe i etterkant. Lag mange små sekvenser og bruk gjerne to kameravinkler hvis du har to eller flere kameraer tilgjengelig. 
 
For å sykronisere flere kameraer og kanskje også eksternt lydopptak er det smart, og god vane, å klappe i hendene en gang høyt i begynnelsen av hvert klipp.
 

7) Organiser klippene dine

Dette er kanskje ikke det mest spennende med å lage videoer, men det kan spare deg for veldig mye tid og brydderi. 
 
Filstørrelsen på video kan være betydelig, så det kan være smart å lagre disse på en ekstern harddisk. Deretter er det viktig å alltid ha en overordnet prosjektmappe med undermapper som videoklipp, lydfiler, stillbilder, grafikk og animasjoner.
 

8) Finn riktig musikk og lydeffekter

Musikk og lydeffekter kan løfte videoen betraktelig. For å finne riktig lyd finnes det mange gode nettsider du kan søke på. Vi anbefaler at du abonnerer på en premium leverandør av musikk for å unngå problemer med royalties osv.
 
Programmer vi anbefaler er Premiumbeat, Epidemic Sound og Artlist for å nevne noen.
 

9) Spille inn voiceover

Hvorvidt du trenger å spille inn en egen voiceover kommer an på type video. En voiceover er nettopp en fortellerstemme som ikke er den som står foran kameraet. Det er viktig med god kvalitet, men du trenger definitivt ikke å leie inn en lydtekniker for å få god lyd. Et stille rom, unngå forstyrrelser og vurder å investere i en god mikrofon, og du er i gang.

10) Videoredigering

Det finnes mange gode videoredigeringsprogrammer og apper. Hva som er best for deg kommer helt an på dine behov og ønsker. En del er lette å komme i gang med, mens andre krever at du investerer båd etid og penger. Nedenfor følger noen råd basert på egne erfaringer gjennom lang tid.
 
Adobe Premiere Pro er et profesjonelt videoredigeringsprogram for deg som virkelig ønsker å lære deg alt om videoredigering. Premiere Pro brukes av profesjonelle filmskapere og gir deg et hav av muligheter. Det fine her er at det finnes mengder av kurs og videoer på nettet for selvstudium.
 
Adobe Premiere Rush er for deg som ønsker et enklere men likevel et kraftig verktøy når du skal lage videoer for eksempelvis sosiale medier. Læringskurven er definitivt ikke så bratt og du kan redigere enkelt enten på mobil, nettbrett eller pc. 
 
Camtasia er etter min mening det aller beste programmet for å filme skjermen din. Du kan filme hele skjermen, låse et bestemt vindu eller tilpasse til et bestemt område etter eget ønske. Deretter er det bare å begynne å redigere. Du kan legge til effekter, introer og outroer, ferdige maler for titler, overganger og så mye mer.
 
Luma Fusion er min favorittapp for videoredigering på mobil eller nettbrett. Dette er det nærmeste du kommer profesjonelle videoredigeringsprogrammer for pc eller Mac.

 

11) Videohosting

Med en gang du kommer i gang med videomarkedsføring, vil spørsmålet omm hvor du skal hoste videoene dine komme opp. Det er også her mange bra løsninger å velge mellom, så la oss ta for oss noen av de beste etter vår mening.
 
YouTube: 
Du kommer ikke utenom YouTube hvis du tar video alvorlig. YouTube er verdens største plattform for video, verdens nest største søkemotor, etter Google. (YouTube eies av Google) og verdens tredje mest besøkte webside. Samlet ser vi over 5 milliarder videoer på YouTune hver eneste dag. I tillegg er det gratis å starte en kanal på YouTube og legge ut så mange videoer du mætte ønske. 
 
YouTube er bra for å rangere høyere i søkemotorene, først og fremst Google. Derfor er det en god ide å bygge en tilstedeværelse på denne kanalen. Seere kan velge å følge deg, og du kan på den måten bygge et større og større publikum ved at de abonnerer på din kanal og blir varslet når du legger ut nye videoer. YouTube gir deg fleksibilitet til hvordan du vil bygge kanalen din. Du kan lage serier med ulike teamer ved å dele opp videoene dine i ulike spillelister.
 
En utfordring med YouTube er at publikum blir presentert for brukerstyrt annonsering og blir anbefalt andre videoer basert på hva de ser på, noe som øker sjansen for å de hopper videre uten at du får muligheten til å konvertere seeren eller vite hvem eller hva de er ute etter. Fluktraten kan derfor være høy, noe som betyr at du også sterkt bør vurdere andre plattformer i tillegg til YouTube.
 
VidYard:
Vidyard er for bedrifter som trenger en profesjonell videohost hvor du kan admnistrere og publisere til sosiale medier og websider fra en sentral lokasjon. Vidyard gir deg muligheten til å endre design, farger, og utseende for å tilpasse bedriftens merkevare. Vidyard er selvfølgelig fullstendig fri for annonser, men i stedet tjener de penger på at dere som bedrift abonnerer på deres tjeneste. 
 
Vidyard er meget god på å analysere dine videoer og hvordan publikum ser og konsummerer dine videoer. Hvor lenge ser hver enkelt på en video, når dropper de fleste ut, noe som gjør at du kan forbedre og endre på hvordan du lager dine videoer i forhold til dine personas og målgrupper. I tillegg tiilbyr Vidyard en sømløs integrasjon med eksempelvis HubSpot, og du blir varslet omgående hvis en potensiell kunde har sett en bestemt video. 
 
I tillegg kan du personalisere videoene dine, slik at navnet til seeren dukker opp på bestemte steder i videoen, og du kan legge inn calls-to action og formularer for å konvertere seere til konkrete leads i HubSpot.
 
Wistia:
Wistia er nok en sterk konkurrent på markedet med mange av de samme funksjonene som hos Vidyard. Vi anbefaler derfor at du tar en titt på deres prisstruktur og sammenligner de ulike egenskapene for hver av disse løsningene. Uansett hva du ender opp med er du sikret en profesjonell leverandør av videohosting med mange muligheter for tilpasnig, design og analyse.

Video gjennom "svinghjulets" faser

Når dere først setter i gang med video, må det gjøres på en gjennomtenkt måte. Alt for mange bare setter i gang med en forklaringsvideo, og der stopper det. En grundig video-strategi tar i stedet utgangspunkt i inbound metodikkens ulike faser. La oss ta en kort gjennomgang av hvordan vi bruker video gjennom den digitale kundereisen og gi eksempler på videoer som egner seg etter hvor i kjøpsprosessen kunden befinner seg. 
 

1) Tiltrekke (markedsføring)

Målet her er å nå ut til så mange som mulig og tiltrekke oppmerksomhet fra målgruppen. For å tiltrekke potensielle kunder og øke trafikken til dine websider må du være synlig i søkemotorer og i sosiale medier. Video gjør at du rangerer høyere i Google og har stor gjenomslagskraft i kanaler som facebook, LinkedIn eller Instagram.
 
Sosiale videoer er en unik måte å vise frem bedriften din og fungerer utmerket som branding. Det kan ofte lønne seg å vise seg frem fra alle sider, fortelle usminket hvordan dere jobber og hvordan dere eksempelvis bygger selskapet. Det handler om å ta publikum med på en reise. 
 
Tankelederskap er en annen måte å vise frem hva du kan med video. Du er ekspert på hva du kan og dette bør du dele av med dine kunder og kontakter. Med video kan du spille inn sekvenser som virkelig viser hva du kan og bygge autoritet i din bransje. En tankeleder er en som andre henvender sg til når de ønsker kunnskap om en bestemt bransje. Du kan lese mer om tankelederskap her. 
 
Merkevarefilm er også en fin måte å fortelle om verdier og visjoner. 
 
Forklaringsvideoer angriper spørsmål, problemer og utfordringer målgruppen din ønsker konkrete svar på. Potensielle kunder søker aktivt etter informasjon og svar på sine spørsmål på nettet. Og vi foretrekker å se på video i stedet for å lese lange avhandlinger. Og vi husker video mye bedre enn tekst.
 
 
 

2) Konvertere (markedsføring og salg)

Målet her er å lære opp og informere, samt skape forventninger til hva dine produkter eller tjenester kan bidra med. Måten vi konverterer interessenter til konkrete leads skjer ved at vi ber om informasjon og kontaktopplysninger i et kontaktskjema i bytte mot en ebok eller annet av verdi for kunden.
 
Opptak av webinar videoer som forklarer komplekse problemstillinger eller tekniske løsninger er med på å vekke ytterligere interesse. Du kan sende video med en overordnet produkt-demo via epost og du kan promotere landingssider med en intro-video.
 

3) Close (salg)

Målet her er å få publikum til å forstå og visualisere hvordan dine produkter og tjenester kan fungere for dem. Et lead eller en potensiell kunde har funnet løsningsalternativer og står nå foran et valg. Hvilken leverandør skal de velge. Skal de kjøpe av deg eller en av dine konkurrenter. Dette er tidspunktet for å begynne å snakke om deg og din bedrift.
 
Kundereferanse-videoer er med på å selge trygghet og bevisthet om at andre faktisk har kjøpt samme produkt eller tjeneste tildigere med god erfaring. Dette er bevis på at ditt produkt fungerer.
Produkt demo som går enda mer i dybden og avslører konkrete egenskaper, samt videoer som synliggjør servicenivå, kultur og hva kunden kan forvente av oppfølging hvis de blir kunde i din bedrift. 
 

4) Begeistre (kundeservice)

Målet her er å sørge for at eksisterende kunder blir dine beste ambassadører. Dine beste kunder vil snakke pent om din bedrift til andre og fortelle om sine erfaringer. Derfor er god og tett oppfølging helst essensielt.
 
Hvvorfor ikke sende takke-videoer med en gang du har fått en ny kunde og en onboarding video som fortller hva som skal skje fremover. I tillegg kan du bygge opp et bibliotek av videoer for opplæring og trening i bruk aav programvare, produkter og tjenester.

Måling og analyse

Som med all annen form for markedsføring og salg må du vite hva som fungerer og ikke. Det vi imidlertid ser er at alt for mange bare setter i gang uten mål og da blir det også vaskelig å måle.
 
Det er derfor viktig å vite hva du ønsker å oppnå med dine videomarkedsføring og utarbeide konkrete måleparametere. Du kan ha ulike mål på forskjellige videoer. Ønsker du at videoen skal øke merkevarebevistheten,  generere flere konverteringer eller føre til andre konkrete handlinger?
 
La oss se på noen viktige tall og KPI’er du bør skaffe deg kontroll over:
 • Visninger
 • Spille-rate 
 • Antall delinger i sosiale medier og kommentarer
 • Video completion (hvor mange ser ferdig hele videoen)
 • Completion rate 
 • CTR
 • Konverteringsrate
 • Fluktrate 

Konklusjon

Selv om video krever at du setter av ressurser, er vår anbefaling at du starter med å tenke gjennom hva du ønsker å oppnå med videomarkedsføring, utarbeide en enkel strategi, tenk på hvem lager du dine videoer for og hva slags video ønsker du å presentere i de ulike fasene av kjøpsreisen til kundene dine. 
 
Men når det er sagt, ikke gå i den feilen veldig mange gjør, nemlig å ikke starte i det hele tatt. Veldig mange føler at de ikke er godt nok forberedt, at det ikke ser profesjonelt ut, at det er ukomfortabelt å stå foran kamera osv. Det finnes i det hele tatt mange unnskyldinger for å ikke sette i gang. Problemet er at det blir aldri perfekt. Da skal du vite at det eneste publikum bryr seg om er kvaliteten på innholdet. Kvaliteten på videoen er sekundært.
 
Så hva venter du på? 
 
La oss utfordre deg med en gang. Finn et tema du kan mye om innenfor din bransje. Lag en punktliste over 4-5 fordeler eller eganskaper ved ditt produkt eller tjeneste. Skriv det opp på et ark, eller på pc’en. Se for deg en av dine typiske kunder, og tenk at vedkommende står foran et valg av leverandør. Vedkommende befinner seg i beslutningsfasen av kjøpsreisen. Plukk opp telefonen, still inn på video og sett på record. Snakk direkte til kunden din. Prøv å hold deg innenfor to minutter. Kjør opp til 10 opptak. Jeg garanterer, den tiende ganger sitter det. Du slapper av og det funker. Lykke til!

Lyst til å ta en video prat med oss?

Du har sikkert mange ting du fortsatt lurer på vedrørene hvordan du kan komme i gang med videomarkedsføring. Det er mange spørsmål som dukker opp i en slik. Hvordan få med ansatte og sette av tid i en travel hverdag. Hvoordan skal video tilpasses resten av marked- og salgsaktivitetene i bedrifte din. Vi tar gjerne en uforpliktende prat. Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt.

Videomarkedsføring er en viktig del av vår markedsføringsmix, og er et av våre viktigste verktøy i dag for å bygge autoritet og tankelederskap i vår bransje. Vi tilpasser video gjennom hele kundereisen og sørger for at vi treffer målgruppen med tilpasede videoer på rikig tidspunkt og rett sted.
Hans_106_nrbilde_1

Hans Haugan Effekt Digital

Vdeo har blitt vår viktigste kanal for å promotere innhold, tjenester og nyheter. Kundene foretrekker å se video kombinert med tekst for å lære seg nye ting. Ved å promotere innhold i sosiale medier styrer vi helt selv hva kundene skal se og vi kan kommunisere direkte med kundene våre.
EFFEKT OM OSS PROFIL MARIA

Maria Teixeira Din Webpartner