Derfor bør du vurdere marketing for hire

Marketing for hire.jpg

Mange bedrifter innser nå at det er andre metodikker som skal til for å tiltrekke kunder til virksomheten. De digitale endringene innebærer at det er viktig med en annen type tilnærming til markedet enn tidligere. Utfordringen er at mange virksomheter ikke har denne kompetansen i eget hus og/eller ikke har økonomi til å ansette. Mange er i dag usikre på hva man bør gjøre for å sikre effektivitet i markedsarbeidet. Vi mener at det ofte kan være lurt å vurdere marketing for hire.

 

Marketing for hire - en økende trend

Vi opplever at flere og flere vurderer såkalt ”marketing for hire” eller å outsource deler eller hele markedsarbeidet. Det kan være at en konkret kampanje krever flere hender for å komme i mål, det kan ha oppstått noe akutt og uforventet, eller det kan være en måte å vurdere ulik type kompetanese og metodikk på. Uansett ser vi en økende trend og av den grunn er vi i ferd med å bygge en base med meget gode kandidater for denne type oppdrag.

Vi tilbyr ikke bare den fleksibiliteten det innebærer å kunne leie inn ressurser etter behov, men tilbyr ikke minst en unik mulighet til å oppdatere markedsarbeidet i tråd med de digitale trendene og økte mulighetene som ligger i dette. Ikke minst den verdien du får ved å kunne leie inn etter behov, noe som reduserer kostnader.

 

Derfor bør du vurdere marketing for hire:

 • Det er kostnadsbesparende: og gir mulighet til å justere etter behov eventuelle sesongsvingninger.
 • Det er fleksibelt; gir mulighet til å justere etter behov, og innhente akkurat den kompetansen du trenger.
 • Det er effektivt; rett kompetanse som raskt kan gjennomføre ønskede oppgaver.
 • Det gir viktig innsikt; mulighet til å teste nye mekanismer innen digital markedsføring uten å binde for mye kapital.

 

Hva kan vi tilby?

Uansett hva slags type kompetanse din virksomhet har behov for, så har vi muligheten til å påta oss oppdrag. Har dere en markedsavdeling, men utfordringer med å få gjennomført ulike tiltak på grunn av høyt arbeidspress? Eller dere står i dag uten markedsressurser i det hele tatt?

Vi har både strategisk kompetanse og stor forretningsforståelse til å vurdere og utarbeide markedstrategier, men også operativ kompetanse på selve gjennomføringen av markedsaktivitetene.

 

Eksempler på arbeid vi utfører:

 

Gjennomføre en kampanje

 • Skrive innhold til kampanjen
 • Lage landingssider
 • Utarbeide formularer for innsamling av leads
 • Publisere innhold på nettside, blogg og i sosiale kanaler
 • Analysere og følge opp resultatet
 • Samarbeide med salgsavdeling (leadshåndtering)

 Oppdatere eller utforme ny nettside

 • Design 
 • Søkemotoroptimalisering av nettside for å bli funnet på google
 • Konverteringsoptmalisere nettsiden for innsamling av leads
 • Gjennomgang av innhold
 • Oppsett av relevante landingssider
 • Oppsett av firmablogg

 Redaktør innhold i alle kanaler

 • Planlegge og skape innhold i alle kanaler
 • Gjennomgang av søkeord og fraser
 • Opprette en redaksjonell kalender
 • Prosjektledelse av innholdsarbeidet
 • Publisering av innhold i alle kanaler
 • Kanalvalg/vurdering

 

Administrasjon av google analytics og google adwords

 • Gjennomgang, analyse og justering

 Grafisk design

 • Produksjon av materiell
 • Utarbeide/justere firmaprofil

Analyse

 • Vurdering av virksomhetens digitale tilstedeværelse
 • Analyse og effektivisering av markedsarbeidet
 • Endringsforslag for bedre leadsgenerering

 Utover dette tilbys også:

 • Utarbeidelse av markeds- og salgsstrategi.
 • Utforming  og gjennomføring av aktivitetsplan
 • Oppfølging og analyse av aktiviteter
 • Utarbeide digital strategi i alle kanaler
 • ROI analyse for maksimering av markedsbudsjettet
 • Merkevarebygging/branding

 

Å sette konkrete mål er elementært!

 Vi jobber alltid med utgangspunkt i konkrete målsetninger for arbeidet som utføres. Eksempler på dette kan være:

 • Økning i antall leads til virksomheten 
 • Økning i trafikk på nettsiden 
 • Økt engasjement i sosiale kanaler

Les for øvrig vår artikkel om ulike relevante KPIer som har stor verdi for ledelsen.

 

Gjør en god vurdering for din virksomhet

Vår oppfordring er å vurdere hva som strategisk er mest lønnsomt for din virksomhet på kort og lengre sikt. Gi deg selv mulighet til å få innsikt i hvordan du får gjort mest med en kvalitet dere kan stå inne for og til en kostnad som er i tråd med virksomhetens budsjetter. Og ikke minst; fokus på aktiviteter som gir resultater og dermed forsvarer investeringene.

Velger man derimot å ansette blir valg av kandidat med best mulig sammensetning av kompetanse og erfaring ekstremt viktig. Da er spørsmålet hvordan man best finner disse. Her har vi anbefalinger om valg av rekrutteringsselskap, ta kontakt dersom dere ønsker informasjon.

 

 Analyse av nettsted 

 

 

 

Legg igjen en kommentar