Hva betyr GDPR for digital markedsføring når den trer i kraft neste år

Hva betyr GDPR for digital markedsføring.jpg

Jobber du med markedsføring og salg må du kjenne til GDPR (General Data Protection Regulation) og hva dette betyr for deg. Forordningen trer i kraft allerede 25 mai neste år. Det betyr at du allerede nå bør endre rutinene for hvordan du henter inn og behandler opplysninger om prospekter, leads og kunder. Med andre ord, det haster.

De som ikke retter seg etter den nye forordningen risikerer store bøter opp til 4 % av av den totale omsetningen. Så da er det relevant å spørre; hva betyr GDPR for digital markedsføring og din virksomhet når den trer i kraft neste år? La meg svare kort på det. Det kommer helt an på hva din bedrift gjør i dag. GDPR vil ikke by på de store utfordringene for alle som har implementert inbound marketing som metodikk for salg og markedsføring. Inbound handler nettopp om å markedsføre og selge produkter og tjenester på kundens egne premisser. Mange av oss stiller derfor meget godt forberedt. Mer om det litt senere. 

Hvis du derimot representerer en virksomhet som fortsatt benytter utgående og forstyrende metoder for salg og markedsføring vil GDPR få store ringvirkninger. Da bør du legge en plan og iverksette tiltak så raskt som mulig. 

Hva er GDPR?

Formålet er å styrke rettighetene til enkeltpersoner. Dette innebærer at det hviler et ekstra ansvar på bedrifter og virksomheter vi som ledere må være klar over. Noen hovedpunkter:

  • Virksomheter må ha samtykke for å hente inn, lagre og bruke data om enkeltpersoner.
  • Formålet med datainnsamlingen skal gå tydelig frem, og man må innhente samtykke for hvert enkelt formål.
  • Bedrifter må bli mer åpne og transparente om hvordan de bruker informasjon de henter inn.
  • Opplysninger om innhenting av data må kunne dokumenteres til enhver tid.
  • Enkeltpersoner kan når som helst kreve innsyn i egne data.
  • Enkeltpersoner kan når som helst trekke samtykke tilbake.

Hva betyr dette for deg? Praktiske konsekvenser.

For noen vil ikke den nye forordningen få store konsekvenser i det hele tatt, men for andre vil GDPR by på utfordringer, om enn en aldri så liten hodepine.

GDPR vil definitivt få ringvirkninger for alle de som bedriver cold calling og epost-markedsføring med kjøpte lister. Veldig mange baserer sin markedsføring på å samle inn data og informasjon fra en rekke ulike kanaler for deretter å bombardere enkeltpersoner som aldri har bedt om å bli kontaktet. Det vil si kontakter som aldri har gitt sitt samtykke til noe som helst. Noen som kjenner seg igjen? Vel, dette blir det heldigvis en slutt på nå.

Les hvorfor du bør erstatte cold calling med inbound marketing >>

Samtykke: Som sagt må du be om tillatelse for ulike formål. Du kan ikke lenger be om tillatelse en gang, for deretter å bruke denne aksepten til andre formål.

Personvernvilkår: Bedrifter må ha på plass personvernvilkår som forklarer hvordan man lagrer og bruker opplysninger om enkeltpersoner. Opplysningene må være lett tilgjengelig hvis noen ønsker innsyn.

Påmelding nyhetsbrev: Når noen eksempelvis melder seg på et nyhetsbrev eller fyller inn et påmeldingsskjema, må de aktivt gi samtykke til dette ved å huke av i en sjekkboks, samtidig som du linker til siden med personvernvilkår. I denne sammenheng er det også anbefalt at man krever såkalt "double optin". Det vil si at du sender en epost hvor vedkommende blir bedt om å bekrefte påmeldingen på nytt.

Eksisterende kontakter: Hva med kontakter du allerede har i din database? Også her anbefales det å sende ut en epost til samtlige kontakter (double optin)for å skaffe deres samtykke.

Du skjelver og tenker kanskje at dette vil redusere antall kontakter dramatisk i din leadsbase. Ja, du vil helt klart oppleve en mindre eller større nedgang i antall kontakter. Resultatet er at du sitter igjen med en leads-base som aktivt viser interesse for din bedrift, takket være din fagkompetanse og kunnskap. Det vil garantert lønne seg på lengre sikt.

Les hvordan du kan generere flere leads med innoldmarkedsføring >>

Hvorfor er Inbound marketing løsningen?

Inbound marketing handler jo nettopp om å tiltrekke oppmerksomhet fra aktive interessenter. Som markedsførere legger vi tid og ressurser i å skape en seriøs fagblogg, vi skriver premium innhold for nedlasting og jobber aktivt med konverteringsoptimalisering. Det handler om å gjøre seg fortjent til den oppmerksomheten man får. Da har det liten eller ingen hensikt i å kjøpe lister og bombardere tilfeldige mottagere med mail og reklame som ingen er interesserte i.

Derfor er det etter min mening ingen grunn til å frykte regler som innebærer at kontakter må gi sitt samtykke, når det vi uansett ønsker er å tilby relevant innhold som potensiell kunder finner interessant og matnyttig. Interessenter kvalifiserer seg selv ved at de ber om informasjon fra oss. Vi gjør en byttehandel. Vi gir fra oss innhold mot at vi får kontaktinfo og samtykke tilbake. Derfor vil det være enklere for alle som har valgt inbound metodikken som en førende strategi for hvordan vi velger å markedsføre oss. Vi må alle tilpasse oss GDPR, men endringene vil ikke være like dramatiske, som for dem som praktiserer tradisjonelle "outbound" metoder.

Hva med HubSpot og GDPR?

HubSpot tar GDPR på fulle alvor. Dette er betryggende hvis du går med tanker om å investere i inbound marketing og marketing automation verktøy på kundens premisser. Et "alt i ett" system som HubSpot gjør det mye enklere å følge forordningen fra EU.

HubSpot skriver blant annet at:

“during the implementation period, we are evaluating any additional requirements or restrictions imposed by the GDPR and will take any action necessary to ensure that we handle customer data in compliance with applicable law by the 2018 deadline.”

Dette betyr at teknisk sett er du i de tryggeste hender. Dere må likevel sette av betydelig tid og ressurser til å revidere og endre hvordan dere håndterer, bruker og oppbevarer data i dag, samt gå gjennom de nedskrevne personvernvilkårene. Mange har ikke en gang personvernregler. Da er det på tide å få dette plass nå.

Du kan lese mer om hva HubSpot selv skriver om GDPR og data privacy her >>

Her kan du lese mer om hva HubSpot er >>

Hvis du følger punktene over kan du fortsette med å bearbeide prospekter og leads, vel vitende om at du følger alle plikter og regler for innhenting, oppbevaring og bearbeiding av kundedata. Men det haster, tiden gå fort frem til 25. mai neste år.

Last ned gratis e-bok

Legg igjen en kommentar