Hvordan utnytte kjøperens digitale reise?

online.jpg

Alt som kan digitaliseres vil digitaliseres skrev Nicholas Negroponte i boken ”Being Digital” på midten av 90-tallet, og han kunne ikke hatt mer rett. Den digitale utviklingen er enorm, noe som både er en trussel og en mulighet. Jeg vil, gjennom denne artikkelen, prøve å si noe om tiltak vi mener er smart å fokusere på i forhold til hvordan utnytte kjøperens digitale reise.

Litt bakgrunnsinformasjon

Det har utviklsomt skjedd store endringer i våre vaner. Dette er noen eksempler på ting som gjør at det er viktig å tenke nytt når man skal jobbe med å sikre vekst i tiden fremover.

 • 93 % av alle kjøp med et søk.
 • 70-90 % av kjøpsreisen gjøres før kunden ønsker kontakt med en tilbyder.
 • Vi er online nesten hele døgnet, og på mange forskjellige enheter.
 • Vi lar oss i økende grad irritere oss over reklame som ikke er målrettet, og reserverer oss mot reklame (AdBlock).
 • Vi ser mindre og mindre på analog TV, dermed blir TV som reklamemedium mindre aktuelt.
 • Radiovanene er også i endring og vi bruker mer og mer Podcast for å konsummere ting vi er opptatt av.
 • Bruk av sosiale kanaler er økende (over 80% av befolkningen er på Facebook).

I dag eksponeres vi for flere tusen reklamebudskap daglig dersom vil teller alt vi utsettes for. Selve effekten av reklamen vannes ut dersom budskapet er av dårlig kvalitet og/eller treffer lite målrettet. 

I tillegg er det et kravet til EFFEKTIVITET  og MÅLBARHET økende.

 

Kjøpsreisen starter i sofaen!

I dag kan vi på mange måter si at kjøpsprosessen starter i sofaen eller på toget, overalt hvor vi befinner oss. Vi er online store deler av døgnet.

Vi sitter med en digital enhet i fanget og holder oss oppdatert samtidig som vi gjør andre ting. Vi sjekker sosiale kanaler, leser nyheter, henter ulik inspirasjon og oppdaterer oss på ting som er til hygge og nytte. I denne sofaen sitter også din idelle kundeprofil og kan og bør inspireres og påvirkes. Uten å gjøre dette er det stor mulighet for at din virksomhet ikke engang eksisterer i bevisstheten til denne potensielle kundeprofilen! Det er et viktig utnytte muligheten til å påvirke kunden i begynnelsen av kjøpsreisen!           

Kunden SØKER informasjon – vær synlig på google og i relevante sosiale kanaler.

 

 

Hvordan ser kjøperens INNHOLDSreise ut?

Tenk altså ikke bare på hvordan den digitale kjøpsreisen ser ut, men se også på hvordan kundens DIGITALE INNHOLDSREISE ser ut. 

 • Hvordan type innhold kan inspirere, hjelpe, påvirke og utvikle den potensielle kunden fra det å være uvitende om hva din virksomhet kan bidra med?
 • Hvordan skape nysgjerrighet og inspirasjon om dine produkter og/eller tjenester?
 • Hvordan bygge troverdighet og motivasjon rundt det din virksomhet står for og leverer?
 • Og ikke minst; hvordan påvirke til handling og overbevise om det din virksomhet er rett valg?
 • Til sist; hvordan sørge for å tilfredsstille behov og dermed bygge lojale langsiktige kunder?

Klarer du å forstå dette og å skape RELEVANT INNHOLD AV HØY KVALITET vil det føre til kundetilvekst! 

 

Først må du ha en innholdsstrategi!

Å skrive innhold kan mange gjøre, men her er det mange ting å huske på for at innholdet som skapes skal gi effekt:

 • Man må forstå hvem man snakker til – hvem er den ideelle kunden?vekst.jpg
 • Man må forstå hvordan den ideelle kunden henter informasjon – og være synlig der.
 • Man må forstå hva som er den ideelle kundens utfordringer – og skape innhold som løser disse utfordringene.
 • Man må forstå hvilke søkeord eller søkefraser den ideelle kunden typisk benytter for å skaffe informasjon – og optimalisere innholdet basert på dette.
 • Man må skape forskjellig type innhold til ulike deler av kjøpsreisen.
 • Man må dele innhold i relevante kanaler – og presentere innholdet på ulik måte i ulike kanaler.
 • Ikke minst må innholdet som skapes ta utgangspunkt i kundens språk og ikke av din virksomhets bransjespesifikke termer. Tenk alltid innholdet fra kundens ståsted.

Den aller viktigste kunnskapen man må ha for å lykkes med innhold er å forstå hvordan den potensielle kunden opptrer på sin kjøpsreise. Det er sjelden tilfeldigheter som ligger bak en kjøpsbeslutning, det er mye som ligger i de vurderinger som gjøres før et kjøp, og dine evner til å forstå kunden er avgjørende for å ha suksess med å sette seg selv på kartet.

Les gjerne flere innspill om tematikken i artiklene: Forstå ditt publikum og Hvordan skape innhold som tiltrekker kunder

 

Fra å KJØPE seg oppmerksomhet til å FORTJENE oppmerksomhet!

Som et resultat av dette er det å bygge såkalt fortjent oppmerksomhet den metodikken som både vil oppleves best av kundene og som er mest autoritetsbyggende og effektiv. Våre vaner er slik ved søk at vi ofte hopper over de øverste treffene som er merket med "annonsert", vi retter fokuset mot de som ikke har betalt seg til plass. Vi sier ikke at det ikke fungerer å kjøpe seg plass, men vi vil bidra til at man kan redusere budsjettene på betalbar annonsering dersom man retter fokuset på økt organisk trafikk. 

Fortjent oppmerksomhet bygges altså gjennom å skape godt relevant innhold for våre potensielle kunder. Er dette gjort riktig vil innholdet bli funnet gjennom søkemotorer. Å bruke tid og ressurser på dette er bærekraftig.

Merk: Hva man velger å gjøre avhenger av flere ting som for eksempel budsjett, ressurser, økonomi, konkurransesituasjon, kjenskap, posisjon og i hvilken grad det haster å vokse eller promotere sine produkter/tjenester.

 

Internett er en flopp!

Den mye omtalte artikkelen fra 1996 i DN der overskriften var ”Internett er en flopp” var altså en stor feilvurdering som mange har latt seg underholde av i tiden etterpå. Å spå fremtiden er ikke lett, men at digitalisering er viktig, og at oppvoksende generasjoner er mer og mer digitale, hersker det ingen tvil om.

At kravet til effektivitet er økende og at antall timer i døgnet ikke lar seg endre, vil medføre at verktøy og digitale løsninger  som kan hjelpe oss bør bli møtt med nysgjerrighet og interesse.

Alle vil bli påvirket, mange bransjer og arbeidsprosesser er allerede sterkt berørt av den digitale utviklingen. 

 

Omstillingevne og endringsvillighet er elementært i tiden fremover. 

 

Anbefalinger:

 • Les  "Köpsrevolutionen"  av Pernilla Jonsson, Patric Stoopendal og Malin Sundström. Der jeg har hentet mye inspirasjon.
 • Bruk Pocket for å samle artikler du vil lese senere.
 • Bruk Snappa for å lage enkel grafisk design på et blunk.
 • Hør podcasten Mediapuls for faglig påfyll innen teknologi og kommunikasjon.
 • Skriv en artikkel i inspirerende omgivelser.
 • Bruk meg for gode råd om valg innenfor digital markedsføring.
 • Hør på I en sofa fra IKEA rett og slett for å minne deg på noe av budskapet med artikkelen: at kjøpsprosessen starter i sofaen. (Litt humor skader aldri)

 

New Call-to-action

 

Legg igjen en kommentar