Slik skaffer du deg kompetanse på digital markedsføring

Det har skjedd så store endringer i den senere tiden at mange markedsførere i dag er usikre på hva som bør prioriteres for å oppnå best mulig effekt med markedstiltakene. I dag er det helt annen kompetanse som avgjør hvorvidt du vil lykkes med å skaffe virksomheten flere kunder. Om du er en markedssjef med en avdeling med ulike operative ressurser, eller om du sitter alene med både strategisk og operativt ansvar, så kan det være en stor utfordring å manøvrere seg i den jungelen det er av ulike kompetanseområder og verktøy din avdeling bør bestitte. Les våre tips om hvordan du kan skaffe deg kompetanse på digital markedsføring.

Markedsavdelingen - de interne heltene - de som tilfører stor VERDI

I Effekt Digital har vi blant annet som en stor målsetning å gjøre markedsavdelingen til interne helter. Vi vil bidra med å løfte kunnskapen om hvordan markedsavdelingen best kan oppnå den effekten som er ønskelig sett fra salgsavdelingens/ledelsens ståsted. Selgerne vil ha salgskvalifiserte leads å jobbe med og ledelsen vi ha effekt av aktiviteter. Du som markedsressurs må derfor vite hvordan du gjøres best i stand til å innfri disse forventningene. Lykkes vi med dette blir markedsavdelingen selgernes viktigste ressurs, og et godt og velfungerende samspill vil bli en realitet.

Vi har derfor satt sammen en rekke innspill som vi mener er verdt å se nærmere på dersom du ønsker å lykkes som markedsfører.

 

Hvordan skaffe selgerne flere leads?

Den beste måten å skaffe selgerne gode kvalitetsleads på er å jobbe med en god og langsiktig innholdsstrategi. For mange høres dette rart ut, men dersom dere tar en kjapp vurderinger av hvordan kjøpsmønsteret har endret seg i den senere tid er det utvilsomt aller viktigst å bli funnet på nett via søkemoterer og i sosiale kanaler. Kjøperen er i dag langt mer opplyst om de produktene/tjenestene han orientererer seg rundt fordi han "googler"  og bruker sosiale nettverk og kanaler på sin kjøpsreise. Opp mot 90% av kjøpsreisen gjøres før det ønskes direkte kontakt med en tilbyder, og da sier det seg selv at man er nødt til å være med å påvirke til handling mens han orienterer seg online.

Derfor bør man bygge såkalt "fortjent oppmerksomhet" gjennom å skape innhold som er til hjelp og nytte for dine potensielle kunder.

Les hvordan utnytte kjøperens digitale reise

Les også om viktigheten av å forstå ditt publikum

 

Hvordan måle effekt av markedstiltak?

Å kunne måle effekt er i dag fullt mulig med de verktøyene som finnes tilgjengelig. Det å forstå nøyaktig hvilke markedsaktiviteter som faktisk gir flest kunder og størst omsetning er en gave fra markedsavdelingen til selgerne og ledelsen - dersom de er utstyrt med nødvendige hjelpemidler.

Tidligere var det mye synsing, og dessverre var markedsavdelingene det første stedet for kostnadskutt i vanskelige tider nettopp fordi man ikke viste akkurat hvilken verdi de leverte. I dag er man i stand til å fokusere på akkurat det man får mest igjen for å jobbe med. Denne innsikten er gull verdt både for de som skal utføre jobben sin og som ønsker å bidra til verdiøkning, men også for de selgere som trenger hjelp med å nå sine målsetninger. Ledelsen får også den trygghet de trenger og alle kan jobbe mot felles målsetninger og felles suksess.

Les mer om 9 KPIer med stor verdi for ledelsen her.

 

Hvordan øke markedsavdelingens kompetanse?

Mye kan gjøres på egenhånd, men det kan være en god idè å foreta en grundig vurdering i hvilke hull som skal fylles, hva som bør løses av eksterne, hvilke partnere man eventuelt bør bruke og hva som lønner seg å fokusere på sett med de menneskelige ressursene man har. 

Digitale endringer skjer så fort at gårsdagens "best pratice" allerede er utdatert på visse felt. Derfor er det fullt mulig å delta på et kurs som ikke gir det optimale kompetansepåfyllet sett med dagens behov.  Bruk derfor tid på å kartlegge på egenhånd eller ved hjelp av en partner om markedets beste kompetansepåfyll for morgendagens behov. Spør oss gjerne om råd i denne prosessen.

 

Hvordan løse ressursmangel i markedsavdelingen?

Manger din virksomhet en markedsressurser eller har avdelingen altfor stor arbeidsbelastning? I tilfelle bør du knytte deg til gode partnere som vil fokusere 100% på din virksomhets målsetninger og som kan komplementere de ressursene dere allerede bestitter. 

Les vår artikkel om marketing for hire.

 

Marketing Toolbox - dra nytte av vår kunnskap

Vi har en stor mengde tips om gode verktøy og hjelpemidler. Vi leser masse fagstoff, lytter til podcaster og er ellers oppdatert på mange ting som du kan dra nytte av. Det kan være tips om meningsbærere verdt å følge, nettverksgrupper man bør delta i, fagseminarer eller sertifiseringer som bør vurderes. Vi har en mengde gode maler som enhver markedsavdeling kan dra nytte av. Og vi har god oversikt over nyttige hjelpemidler som kan forenkle hverdagen for en markedsfører. Dette deler vi mer enn gjerne med deg.

Last ned vår redaksjonelle kalender nedenfor, og motta løpende nyttige tips og hjelpemidler.

 

 Redaksjonell kalender

 

 

 

Legg igjen en kommentar