Effekt Bloggen

Posts about:

Salg

Sosiale_medier_og_salg.jpg

6 tips til hvordan du kan øke salget med sosiale medier


Opplever du at salgsavdelingen sliter med å generer nok leads? Da er du ikke alene. 

Det er ikke lenger like lønnsomt å ringe kalde telefoner. Det er slutt på de dagene da vi kunne ta opp telefonen å ringe tre, fire prospects for å booke et møte. I dag har tallene endret seg dramatisk og du må regne med å ringe langt flere for å skaffe nok møter som kan generere konkrete salgsmuligheter for virksomheten din. Hva har skjedd?

Virkeligheten er at 90 % av beslutningstakere aldri responderer eller kjøper på bakgrunn av en kald telefon. Som beslutningstagere har vi en travel hverdag. Vi fokuserer på det vi må løse her og nå. Da er det kun irriterende å få telefoner fra selgere som ønsker å selge oss et produkt eller tjeneste vi ikke trenger. 

Les mer om hvorfor du bør erstatte cold calling med inbound marketing >>

Vi må ta i bruk andre metoder. Vi ønsker å snakke med aktive kjøpere i stedet for å kaste bort tiden på alle dem som ikke har noen interesse for produktet eller tjenesten vår. Det er her sosialt salg kommer inn i bildet. Her gir vi deg 6 tips du kan implementere med en gang for å øke salget med sosiale medier. Men først, hva er egentlig sosialt salg?

Les mer

5 trinn til hvordan marked og salg bør jobbe sammen


Salg + Marketing = Smarketing. 

Tradisjonelt har marked og salg vært to separate avdelinger som ikke har samarbeidet med hverandre. Salg og marked har alltid hatt totalt forskjellige mål. Den ene har ikke vist hva den andre holder på med. Med inbound marketing metoden og salg har man heldigvis begynt å se på disse to avdelingene som gjensidig avhengige av hverandre.

Smarketing har som mål å knytte de to avdelingene sammen rundt felles mål med fokus på å øke inntektene til virksomheten. 

Hvorfor er smarketing så viktig for inbound marketing og inbound salg?

Marked og salg har hatt en lei tendens til å bruke negativt ladde ord og utrykk når man beskriver hverandre. I følge HubSpot, "87 % of the terms sales & marketing use to describe each other are negative"

Marked har hatt vane for å omtale selgere som enkle, inkompetente og late, mens salg på sin side har sett på marked som altfor akademiske, irrelevante og lite praktiske i sin tilnærming. 

Faktum er at marked og salg er i samme båt og bør agere deretter. Nedenfor gir vi deg 5 trinn som salg og marked kan iverksette for å skaffe flere leads, lønnsomme kunder og målbare resultater.

Les mer

Hvorfor du bør erstatte cold calling med inbound marketing


Tradisjonelt har salgsavdelingen brukt mye av sin tid på å ringe kalde telefoner. Cold Calling har vært den viktigste kanalen for å generere nye salgsmuligheter. Mange virksomheter sværger fortsatt til denne formen for salg. Men virker det?

Tenk etter selv: Hvordan reagerer du når du blir ringt opp av en selger? 

Du sitter og forbereder et viktig møte. Dypt konsentrert. Og så ringer telefonen og en selger er på tråden. Selvfølgelig med de beste intensjoner. Men uansett hvilket produkt eller tjeneste vedkommende måtte ønske å selge deg, så er du definitivt ikke i kjøpsmodus. Du vil i utgangspunktet bare bli kvitt selgeren så fort som mulig, på en hyggelig måte, og fortsette med presentasjonen. Du må faktsik bli ferdig med den i dag. Du takker selvfølgelig hyggelig nei. 

Dette er en situasjone de aller fleste av oss kjenner oss igjen i. Verden har forandret seg. Med internett og digitale kanaler har alt endret seg. Nedenfor følger noen grunner til hvorfor du bør erstatte cold calling med inbound marketing - og inbound salg!

Les mer